Visitation

Visitation til døgn- og aflastningsophold sker gennem barnets/den unges sagsbehandler, der henvender sig til Skovbo på telefon eller mail.

 Ventelisten:
Barnet/den unge, der er visiteret til plads på Skovbo noteres på institutionens venteliste til den afdeling barnet/den unge er visiteret til.

 Når Skovbo får ledig aflastnings/døgnplads:
Når barnet/den unge kan tilbydes plads på Skovbo, sender Skanderborg kommune et brev om dette til de henvisende sagsbehandler.

Alle henvisninger prioriteres ligestillet ved pladsledighed, uanset hvilken kommune barnet/den unge visiteres fra.

Aflastning:
Aflastningen foregår i en fire ugers turnus på minimum 52 døgn pr. år med følgende muligheder: I princippet kan der tilbydes andre og individuelle tilpassede muligheder, dog vil der ved opstart af et aflastningsforløb tages afsæt i de nævnte muligheder.

Et aflastningsdøgn begynder kl. 14.00 og slutter kl. 12.00.

Under aflastningsopholdet skal barnet/den unge benytte sit sædvanlig dagligtilbud. Er barnet/den unge sygt under aflastningsopholdet, passes det på Skovbo.

Hvis barnet frameldes aflastningsdøgn, vil der ikke være reduktion i opholdsudgiften for den henvisende kommune, og det må ikke forventes, at der kan gives erstatningsdøgn.

Forældreønsker om et samlet antal døgn i forbindelse med ferie, forsøges i videst muligt omfang at blive imødekommet.

Hvert år inviterer Skovbo barnets/den unges forældre og sagsbehandler til en forældresamtale, med henblik på at drøfte det kommende års aflastning.

Økonomi:
Når barnet/den unge får bevilget en plads på Skovbo, sendes der en betalingsaftale til underskrift ved sagsbehandler. På betalingsaftalen fremgår antallet af bevilget døgn og den aftalte sats for pladsen på Skovbo.
Ydelsespakkebeskrivelse Skovbo
Takster 2020

Ved ønske om ændring/udvidelse af turnus, skal barnets/den unges sagsbehandler tage kontakt til Skovbo. Bevilges en udvidelse af turnus, fremsendes der en ny betalingsaftale til sagsbehandleren.

Hvert år, i slutningen af året, sender Skovbo en betalingsaftale til barnets/den unges bopælskomme, hvor den aftalte pris for opholdet fremgår. Betalingsaftalen skal bopælskommune underskrive og returnere til Skovbo.

Opsigelse af døgnplads og aflastningsplads skal ske skriftligt fra barnets/den unges sagsbehandler. Pladsen kan opsiges med en måneds varsel.