Generelt om Skovbo

Skovbo er et døgntilbud under Skanderborg Kommune , som bestående af to afdelinger, Søstjernen og Blæksprutten.

Målgruppen er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. På Blæksprutten er det primært børn med autisme og beslægtede udviklings forstyrrelser.

Der kan bo op til 17 børn og unge fast på Skovbo. Derudover kan vi have børn i aflastning. Hvor mange børn vi har plads til i aflastning kan varierer, alt efter hvor mange døgn børnene har fået bevilget.

Vi lægger vægt på et specialpædagogisk miljø, som er præget af udfordringer, oplevelser, samvær og omsorg.

Personalegruppen på Skovbo består hovedsagelig af pædagogisk personale. Derudover er der ansat personale til køkken, rengøring, kontor og pedelfunktioner.

Fysiske rammer:
Skovbo er nyopført i 2003 og bygget i ét plan. Skovbo har adresse i Galten, som ligger mellem Aarhus og Silkeborg.
legeplads
Vi lægger vægt på, at de fysiske rammer er lyse og rummelige. Vi har gode udenomsarealer, som er specielt indrettede til børn med funktionsnedsættelse. Vi har bl.a. sansehave og legeplads. Indendørs er der endvidere et snoezelrum, samt spabad.


Skovbo tilbyder også pædagogisk rådgivning og vejledning til familier med børn/unge som har et fysisk eller psykisk handicap. Kontakt Skovbo for at få yderligere oplysninger.