Lærken

Søstjernen er delt op i to fløje – Lærkefløjen og Sommerfuglefløjen.

Lærkefløjen

Målgruppe: Børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 0 – 18 år. Der er plads til 8 børn/unge i Lærkefløjen, heraf er nogle aflastningsbørn.

Fysiske rammer: Afdelingen er indrettet til kørestolsbrugere.

Der er gode udenomsarealer bl.a. med sansehave og legeplads.

Til fælles ophold og hygge er der:

  • Stue indrettet med legeø og hængekøje, gynger, TV video, stereoanlæg, legetøj og forskellige puder.
  • Stue indrettet med sanselegetøj til sansestimulation, kuglekasse, ressonansplade samt computerhjørne.
  • Køkken i forbindelse med opholdsstue, hvor børnene har mulighed for at opleve miljøet og duften af madlavning.
  • To store badeværelser indrettet med de nødvendige hjælpemidler. samt to små badeværelser til mobile børn.

Hvordan bor vi: Børnene/de unge, der har døgnophold, har alle deres eget værelse. Værelserne er indrettet, i samarbejde med forældrene, således at det tilgodeser børnenes behov. Børnene/de unge, der er i aflastning, har så vidt muligt det samme værelse, når de er i Lærkefløjen.

Dagligdagen: Det er vigtigt for os, at skabe en tryg og udfordrende hverdag i hjemlige rammer, ud fra det enkelte barns muligheder og interesser.
En gang om ugen har vi en ergoterapeut i huset. Hun vejleder blandt andet medarbejderne i at støtte børnene/de unge i deres fysiske udvikling.

Skolebørnene benytter lokalområdets specialskoler, og for førskolebørnene tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.

Vi gør dagligt brug af institutionens fælles arealer som legeplads, spabadet, snoezelrummet og aulaen, ligesom vi søger at give gode fælles oplevelser udenfor Skovbo i form af udflugter, byture, oplevelser i naturen. Nogle børn/unge deltager i fritidsaktivitet udenfor institutionen, som f.eks. svømning eller ridning.

Sommerfuglefløjen

Målgruppe: Aflastning til børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne herunder autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Der er plads til 7 børn/unge i Sommerfuglefløjen, heraf er nogle døgnbørn/unge.

Fysiske rammer: Afdelingen er opdelt i to familiegrupper. Der er mulighed for yderligere opdeling, således at man kan tilgodese børnenes/de unges behov for mindre grupper i løbet af dagen. Der er gode udenomsarealer bl.a. med stor velindrettet legeplads.

Til fælles ophold og hygge er der:

  • Køkken / opholdsstue med sofagruppe, legetøj, TV, video og musikanlæg samt spisebord
  • Aktivitetsrum
  • To badeværelser indrettet med de nødvendige hjælpemidler.

Hvordan bor vi: Børnene/de unge der er i aflastning har så vidt muligt det samme værelse, når de er i Sommerfuglefløjen. Børnene/de unge, der har døgnophold, har alle deres eget værelse. Værelserne er indrettet, i samarbejde med forældrene, således at det tilgodeser børnenes behov.

Dagligdagen: Når barnet/den unge er i aflastning i Sommerfuglefløjen, følger det sit sædvanlige undervisnings- og dagtilbud. Vi ønsker, at give barnet en følelse af sammenhæng og genkendelighed og tilstræber derfor, at kendte rutiner følges. Vi gør dagligt brug af institutionens fælles arealer som legeplads, spabadet, snoezelrummet og aulaen. Vi forsøger også at give børnene/de unge oplevelser udenfor Skovbo i form af udflugter, byture og oplevelser i naturen.

Pædagogisk indsats: I Sommerfuglefløjen er vort mål, at udvikle et fleksibelt og helhedsorienteret aflastningstilbud, der giver mulighed for, at den enkelte families behov for aflastning tilgodeses optimalt. Vi bestræber os på, at skabe kontinuitet og tryghed for børnene/de unge og deres familie.

Vi forsøger at give børnene/de unge mulighed for at etablere venskaber og netværk og at gøre Sommerfuglefløjen til en del af dette netværk – børnenes liv. Vort afsæt er relationspædagogikken. Det vil sige forståelsen for at mennesker udvikler identitet i samspil/ dialog med andre. Derfor lægges vægten i vort daglige pædagogiske arbejde på kommunikation.

Når barnet/den unge er på Skovbo, følger det sin skole, SFO, børnehave eller dagtilbud.